Teenused

Kriisikommunikatsioon

Kriisist hoidumiseks ei piisa sellest, kui ettevõte on aus ja töökas – kriis võib tabada ka kõige eeskujulikumaid organisatsioone, sest keegi pole lõplikult kaitstud inimfaktorist tingitud eksimuste ja muude ettenägematute äparduse eest.

Et aastatega ülestöötatud maine ei hävineks loetud sekunditega, tuleb kriisiks valmistuda. Eriti põhjalikult peaks kriisiks valmistuma ja seda ennetavaid meetmeid kaaluma organisatsioonid, kellel seisavad ees suured muutused.

See tähendab ettevõtte tegevuse ja meediasuhtlusega seotud riskide kaardistamist ja maandamist, kriisisituatsiooni läbiharjutamist ja muid tegevusi, mis aitavad olukorra eskaleerumist ära hoida ja kriisiolukorras tõhusat tegutsemist tagada. Ajalugu on näidanud, et oskuslik suhtlus kriisi ajal võib pöörata kriisi koguni ärieduks.

Kriisiolukorras on ajafaktor määrava tähtsusega, mistõttu oleme ka meie valmis oma klientidele eriolukorras 24/7 toeks olema. Mis aga peamine, aitame mainekriisi järel töötada välja tegevusplaani, mille toel asuda taastama oluliste sihtrühmade usaldus organisatsiooni suhtes.

Aitame sind kriisikommunikatsiooni-alase ekspertiisiga, kui:
- soovid kaardistada oma organisatsiooni tegevusega seotud riske ja neid maandada
- vajad oma meeskonnale kriisikommunikatsiooni koolitust või –simulatsiooni
- soovid koostada organisatsiooni kriisikommunikatsiooni käsiraamatut
- soovid jooksvat tuge kriisiolukorra lahendamisel
- vajad abi oma maine taastamisel pärast kriisi