Teenused

Kommunikatsioonistrateegia

Ükski ettevõte ei tohiks võtta sõna lihtsalt sellepärast, et olla nähtav – enne tasub endalt küsida, mida loodetakse nähtavusega saavutada. Kas soovitakse müüa tooteid või leida oma algatusele kaasamõtlejaid? Kas loodetakse muuta inimeste käitumist ja suhtumist ning kes on üldse sihtrühmad, kellest sõltub oodatav edu?

Hästi koostatud kommunikatsioonistrateegia on organisatsiooni liikmetele praktiline abimaterjal, mis aitab hoida tegevused ja sõnumid fookuses ning tagada nende eesmärgipärasus. Meie eesmärk on aidata kliente kommunikatsiooni strateegilisel planeerimisel ning analüüsimisel, et oleks lihtsam määratleda organisatsiooni strateegilisi eesmärke ja sõnumeid.

Ideaalis viiakse enne kommunikatsioonistrateegia koostamist läbi põhjalik audit, mis kaardistab organisatsiooni näo erinevate sihtrühmade silmis. Paljudel organisatsioonidel napib aga nii põhjaliku lähenemise jaoks nii aega kui ka raha. Tegelikult on strateegia kujundamiseks ka lihtsamaid mooduseid – meie eesmärk on muuta kommunikatsioonistrateegia ettevõtte juhtide ja töötajate jaoks lihtsaks, kompaktseks ja igapäevategevusi tõhusalt suunavaks abivahendiks, mis ei ununeks iial „sahtlisse“.

Pöördu meie poole, kui soovid:
- saada kõrvaltvaataja pilgu läbi ülevaadet oma avalikust kuvandist ning soovitusi edasisteks tegevusteks
- korraldada auditit või muud uuringut oma maine analüüsimiseks
- mõista paremini, kes on sinu sihtrühm ning millised on tema vajadused
- määratleda oma strateegilisi sõnumeid ja tegevuskava nende edastamiseks
- koostada kommunikatsioonistrateegiat
- koostada kommunikatsiooniplaani, mis aitab toetada sinu ettevõtte strateegilisi eesmärke
- muud strateegilist kommunikatsiooniabi