Teenused

Meediasuhted

Teoreetikud räägivad juba aastaid traditsioonilise meedia tähtsuse vähenemisest sotsiaalmeedia kõrval. Meie praktikutena kinnitame, et traditsiooniline meedia ning tõhusa ja hästi planeeritud meediasuhtluse võidukäik pole sugugi raugenud.

Meediasuhtluse korraldamine ja toetamine on teenus, millega päevast päeva kõige enam tegeleme, kuid mis meie ega ka kliendi jaoks kunagi igavaks ei muutu. Nii nagu ootame lehe- ja portaalilugejana pidevalt vaheldust, nii püüdleme ka selle poole, et meie edastatud uudised ja meie algatatud artiklid või intervjuud pakuks vaheldust, uusi perspektiive, uusi kõneisikuid ja, mis peamine, meediatekstides niivõrd vajalikku inimlikkust.
Inimlikkus on meie jaoks meediasuhete korraldamisel ülioluline – me austame nii seda inimest, kellel on oma lugu rääkida, kui ka seda ajakirjanikku, kes lugu publikule vahendab ja kelle professionaalne maine sõltub sellest, kuivõrd puudutavad ilmuvad artiklid publikut.

Meie eesmärk on need kaks vajadust ühendada, tänu millele sünnivad toredad tooteuudised, huvitavad intervjuud ja arvamusartiklid, põnevad nõuandeartiklid, lustakad auhinnamängud, aga ka kriitilised kajastused sotsiaalselt olulistel teemadel, põhjalikud käsitlused ärisektori probleemidest ja võimalikest lahendustest jne.
Aitame sind meediasuhete korraldamisel, kui:
- vajad tuge meediatekstide koostamisel ja meediapäringutele vastamisel
- soovid luua meediavahendusel sisukat dialoogi oma valdkonna arvamusliidritega
- soovid tutvustada oma klientidele toodet või teenust
- kavandad mõne teema ulatuslikumaks käsitlemiseks teavituskampaaniat
- plaanid korraldada pressikonverentsi
- soovid koolitada oma organisatsiooni kõneisikuid
- soovid analüüsida oma meediasuhtluse senist efektiivsust
- vajad tuge meediasuhete korraldamisel kriisisituatsioonis
- vajad muud nõu ja tuge meediasuhete korraldamisel