Kuidas mitte kaotada kriisi korral jalgealust?

PR Strategies meeskond viis läbi põneva koolituspäeva Akzo Nobel Baltics AS-i töötajatele, et tõsta ettevõtte valmisolekut tegutseda läbimõeldult võimalike kriiside korral.

Akzo Nobel Baltics AS on keemiaettevõttena tegelenud järjepidevalt kriisivõimekuse tagamisega, tuginedes selles nii AkzoNobeli kontserni erinevatele kriisijuhistele kui ka Eesti organisatsiooni teenuse- ning personalistruktuuri arvesse võtvatele juhendmaterjalidele.

„Riskide hindamise ning kriisiolukorras tegutsemise juhiste ülevaatuse käigus otsustasime täiendada oma meeskonna oskusi, et paremini kriisideks valmis olla. Otsustasime tegevussuunised ja töökorralduse võimalikult realistlikult läbi mängida ning korraldada selleks kriisikoolituse,“ selgitas ettevõtte juht Elena Past.

Koolituse korraldajat otsiti pikalt ja põhjalikult. „Soovisime leida partneriks firma, kellel on erinevaid praktilisi keeruliste kriisiolukordadega ja -kommunikatsiooniga toimetuleku kogemusi. Oluline valikukriteerium oli ka see, et ettevõttel oleks koostöökogemus suuremate kontserniettevõtetega, kelle tegevusvaldkond võimaldab tõmmata meie ettevõtte tegevusega paralleele, ning et partner oleks valmis kohandama koolitust just meie ettevõtte tingimustele ja vajadustele vastavaks,“ selgitas ta.

Rätsepatöö on tulemuslikum

Kriisikoolituse lektori, PR Strategies strateegilise konsultandi Helena Petersoni sõnul oli koolituse ettevalmistus väga põnev katsumus, sest ettevõtte ei soovinud traditsioonilist kriisikommunikatsioonikoolitust. Täiesti uue, kriisi juhtimisele keskenduva koolituse väljatöötamine oli mitu kuud kestev protsess, mis kätkes arvukaid arutelusid, erinevate lähenemiste katsetamisi ja kohtumisi koolituse tellijaga.

„Meie põhimõte on, et kasutame nö „riiulikoolitusi“ nii vähe kui võimalik – püüame luua igale koolitusele ettevõtte eripärast tuleneva sisu. Pidevalt muutuv maailm on ettevõtete tegevuskeskkonda põhjalikult muutnud. Meie kliendid peavad olema valmis reageerima üha keerulisematele ärikriisidele, mille põhjusteks on õnnetuste asemel hoopis säutsud, inimestevahelised suhted ja küberriskid,“ selgitas Peterson.

„Et luua tõeliselt ettevõtte arenguvajadusi toetav koolitus, töötame üldjuhul läbi ettevõtte materjalid, mis aitavad meil tuvastada selle organisatsiooni jaoks kõige ärikriitilisemad valdkonnad. Nii saab toetuda ettevõtte igapäevaelulistele näidetele nii teoorialoengus kui ka kriisisimulatsioonis,“ lisas ta.

Vaheldusrikas ja vajalik

Koolituspäev kätkes endas nii teoorialoengut kui ka erinevaid praktilisi harjutusi, mis sundisid osalejaid mõtlema nii kriisiolukorras tööprotsesside jätkamise võimalusele kui ka sellele, kuidas edastada kriisiolukorras sõnumeid avalikkusele. AkzoNobeli esindaja sõnul sai kriisimeeskonna koolituspäev osalejatelt väga hea tagasiside ja seda mitmel põhjusel.

„See vastas täielikult meie ootustele, oli põhjalikult ette valmistatud ja põhines ettevõtte reaalsetel situatsioonidel. Kuna kogu kriisimeeskonda on keeruline terveks koolituspäevaks muudest tööülesannetest eemale saada, oli osalejate jaoks väga oluline, et iga kulutatud minut läks täie ette,“ sõnas Past.

Tema sõnul tõid praktilised harjutused selgelt välja protsessi nõrgad kohad, millest mõned olid juba teada, mõned aga ka üllatasid. Tema kinnitusel andis koolitus seetõttu olulise tõuke kaardistada veelgi paremini riskikohad, mis kriisivõimekust nõrgestavad.

„Saime pärast koolitust läbiviijatelt ka väga asjaliku kirjaliku tagasiside, mille põhjal oleme juba alustanud oma kriisivõimekuse protsessi täiendamist,“ lisas Elena Past.Uudised