Tõime fookusesse peresõbralikud tööandjad

Tänapäeval ootavad töötajad tööandjalt üha rohkem oma huvide ja eripäradega arvestamist, mistõttu on tööturul konkurentsieelis peresõbralikel tööandjatel, kes oma inimeste väärtusi jagavad. Levitasime infot Sotsiaalministeeriumi algatatud Peresõbraliku Tööandja konkursi kohta, kogudes kogemuslugusid juba märgise saanud tööandjatelt ja innustades seeläbi uusi ettevõtteid peresõbraliku tööandja programmi kandideerima. 

Korraldasime progammi tutvustavat meediasuhtlust, lõime sisu tööelu blogisse ning olime toeks programmi tutvustavate infopäevade korraldamisel Tallinnas ja Tartus ja tunnustusürituse läbi viimisel. 
Uudised